Wat is Typ 10 ?

Met Typ10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blind typen.

Waarom Typ10 ?

In 10 lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd.
Dit gebeurt in kleine groepjes of met individuele begeleiding, steeds met ruimte voor persoonlijke aandacht en zonder tijdsdruk.
De methode is hierdoor ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.
Thuis oefenen de kinderen verder via de online-module. De begeleider kan de individuele evolutie opvolgen en bijsturen, waardoor een slagingspercentage ontstaat van maar liefst 92%.

Waarin onderscheidt Typ10 zich van klassieke methodes?

Door het focussen op cognitieve vaardigheden in plaats van repetitieve handelingen en lettercombinaties worden met Typ10 zowel de concentratie als de motivatie bij de kinderen verhoogd en vastgehouden.

Obstakels in het leerproces zoals faalangst worden verminderd door enerzijds het elimineren van tijdsdruk en anderzijds de opbouw van de niveaus. We leggen de nadruk op wat de kinderen wel al kunnen en werken van daaruit verder op een positieve, motiverende en uitdagende manier.

Typ10 zorgt ervoor dat het kind/de tiener de basis van het blind typen onder de knie heeft op korte termijn. Daarna kunnen de kinderen positief verder evolueren op vlak van automatisering en snelheid door het online oefenen. Het systeem van wisselbekers en diamanten daagt hen hierbij uit.

Hoe organiseren we Typ 10 bij Studieta(a)lent ?

We werken in individueel verband of met een groepje van maximaal 10 kinderen. Gedurende 10-weken gaan we aan de slag in lessen van 1u15 minuten waarin je kind(eren) blind leren typen.

Wat verwachten we van jullie ?

Schrijf je je in voor Typ10-lessen dan verwachten we dat je kind thuis ook 3x per week gedurende 10 à 15 minuten oefent in de online-module.

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? 

  • Individuele typlessen: 300 euro/10 lessen - cursusmateriaal en 1 jaar toegang tot de online module inbegrepen
  • Groepslessen: 195 euro/10 lessen - cursusmateriaal en 1 jaar toegang tot de online module inbegrepen

www.typ10.be